Frivillige

Frivillige foreninger i Middelalderlandsbyen

Middelalderlandsbyens frivillige er kendetegnet ved deres passion for historie, natur, formidling, håndværk og mennesker.

Vores frivillige

Middelalderlandsbyens Venner

Middelalderlandsbyens Venner er en forening i tilknytning til Middelalderlandsbyen. Vi er et historisk interessefællesskab, der samtidig bidrager med at give landsbyen liv. I foreningen arbejder vi med håndværk og kultur for at kunne præsentere Danmarks middelalder for både børn og voksne. Desuden afholder vi årligt flere offentlige arrangementer samt arrangementer for medlemmerne.

Kontakt og medlemskab

På vores hjemmeside www.landsbyvenner.dk findes et link til indmeldelse via minforening. Kontingent pt. er 100 kr. om året.

Formand: Dorthe Nielsen
Telefon 28 74 49 51
E-mail: formand@landsbyvenner.dk

Kasserer: Gyda Frederiksen
E-mail: kasserer@landsbyvenner.dk

Kontakt til bestyrelsen: E-mail: bestyrelsen@landsbyvenner.dk

Middelalderforeningen Korsfarene

Middelalderforeningen Korsfarerne er en reenactmentgruppe der er hjemmehørende i Middelalderlandsbyen. De deltager ved de fleste markeder med gøgl og våbenshows.

Kontakt

Formand Karsten Clausen
Telefon 29 41 02 05
E-mail middelalderforeningen@korsfarerne.dk
Hjemmeside: korsfarerne.dk

Historielauget af 2021

Historielauget af 2021 er en forening, som er hjemmehørende i Middelalderlandsbyen. Vi spænder bredt historisk set – fra jernalderen op til ca. 1970. Vi formidler historie med afsæt i Danmarkshistorien –håndværk, håndarbejde, mad m.m. – gennem flere årlige offentligt tilgængelige events samt interne medlemsevents. Relevante indslag fra verdenshistorien kan i den forbindelse forekomme.

Vi fungerer også som et historisk forum for historisk interesserede små grupper og enkeltpersoner samt historiske aktører, der måske ikke har et fast sted at holde til.

Kontakt og medlemskab

Ønsker man at blive medlem, kan der rettes henvendelse til laugsmand Niels Peter Gillesberg (se nedenfor).
Kontingent pr. kalenderår p.t.:
Enkeltperson over 18 år, kr. 200 – Enkeltperson 15-18 år, kr. 100
Støttemedlem privatperson, kr. 100 – Støttemedlem organisation/forening/firma, kr. 300

Hjemmeside: www.historielaugetaf2021.dk
Facebookside: www.facebook.com/historielaugetaf2021

Laugsmand (formand): Niels Peter Gillesberg
Telefon 50 56 42 39
E-mail: laugmand@historielaugetaf2021.dk

Skatmester (kasserer): Pia Rohde
E-mail: skatmester@historielaugetaf2021.dk

Ceremonimester (eventkoordinator): Charlotte Gillesberg
Telefon 25 33 71 12
E-mail: ceremoni@historielaugetaf2021.dk

Korsfarene

Korsfarene

Korsfarene foran et af landsbyens huse

Historielauget af 2021 ved Middelalderlandsbyens bålsted

Historielauget af 2021

Historielauget af 2021 ved Middelalderlandsbyens bålsted

Sidst opdateret den 11. januar 2024