Borgere

Praktiske oplysninger for borgere

Velkommen til Middelalderlandsbyens shelterplads

 

Praktiske oplysninger - Borgere

Middelalderlandsbyen er et offentligt sted. Der kan derfor være andre besøgende i både dag- og aftentimerne, og det skal man tage hensyn til.

 

Ordensregler

 • I landsbyen er der både høns og får. Dyrene må ikke fodres og man skal forholde sig roligt, når I er tæt på dem.
 • Når I har booket shelterpladsen, er det kun jer, der må være der.
 • Der må ikke skæres i træer.
 • Der må kun laves bål og grilles på den anviste bålplads.
 • Efter kl. 22 må der ikke spilles musik i Middelalderlandsbyen, men man må gerne spille guitar og synge omkring bålet.
 • I skal forlade pladsen senest kl. 10 lørdag og søndag formiddag, da der kan komme nye gæster og i hverdagene kl. 9, da der kan komme skoleklasser.

 

Toilet og vand

Toilettet findes i formidlingshuset på den side, der vender ud mod landsbyen. I åbner toilettet med en kode. Koden er 2660. Vand finder I mellem formidlingshuset og administrationshuset. Der er to udendørsvaske med vandhaner. Man skal trykke på den grønne knap og vente fem sekunder - så kommer vandet. På et tidspunkt stopper vandet, så må man trykke igen på den grønne knap. Efterlad venligst toilet og håndvaske i pæn stand.

 

Bål og brænde

I må kun tænde bål på shelterpladsens bålplads. I er velkomne til selv at medbringe brænde.  I aftaler selv hvem der er bålansvarlig og tager sig sikkerheden omkring bålet. Brandtæppe og vandslukker hænger på indersiden af det første shelter. Koden til hængelåsen er 2660.  Når I forlader bålpladsen skal bålet være brændt ud, og de sidste gløder skubbes fra hinanden. 

 

Grej

Bag det midterste shelter står en kasse med grej (koden er 2660). I kassen finder I bålpander og snobrødspinde, kost og fejeblad. I skal aflevere grejet som I modtog det – rengjort og ordentligt.

 

Afgang - tjekliste

 • Tjek at bålet er slukket.
 • Fej shelterne og saml eventuelt affald og smid det i affaldscontainerne ved vejen ud for Middelalderlandsbyens hovedbygninger. Kost findes i grejkassen.
 • Tjek at toiletterne er i pæn stad.
 • Tjek grejet - det skal rengøres.

 

Hvis der opstår problemer kan du kontakte:

 • Niels Jelsbak kontaktes i hverdage mellem kl. 8.00-15.00 på tlf. 40 17 87 07.
 • Udover nævnte tidsrum kan Securitas kontaktes, hvis der opstår konflikter på tlf. 70 25 24 40.

Skriv evt. en mail med feedback til Niels Jelsbak på nijel@brondby.dk.

 

Nyd naturen, den friske luft og pas godt på Middelalderlandsbyen og hinanden.

 

Mange hilsner fra Middelalderlandsbyen og Brøndby Kommune

Sidst opdateret den 05. april 2022